Thoả ước dịch vụ

Thoả ước chung khi sử dụng dịch vụ tại bankstreet.vn

Phần 1: Quy định chung

Khi Quý khách sử dụng thông tin và dịch vụ tại website bankstreet.vn là Quý khách chấp nhận thoả ước này, kể cả những thay đổi về sau.

Quý khách chấp nhận sử dụng Thông tin, dịch vụ bankstreet cung cấp là chấp nhận những điều kiện, điều khoản, chính sách… của bankstreet.vn

Bankstreet .vn và chủ sở hữu website bankstreet.vn không nảy sinh trách nhiệm pháp lý với người sử dụng thông tin, dịch vụ tại Website bankstreet.vn

Phần 2: Dịch vụ

Các dịch vụ do website bankstreet.vn cung cấp bao gồm:

  1. Cung cấp thông tin, sản phẩm, dịch vụ ngân hàng, tài chính, bảo hiểm
  2. Tư vấn giải pháp tài chính cho khách hàng
  3. Kết nối khách hàng với các tổ chức tài chính
  4. Phân tích thông tin do khách hàng, ngân hàng, đối tác của bankstreet.vn ,…..cung cấp để đưa ra tư vấn, gợi ý cho các bên
  5. …….

Phần 3: Trách nhiệm cuả Quý khách

Khi sử dụng bankstreet.vn đòi hỏi Quý khách phải đăng ký thông tin cá nhân trước khi sử dụng. Các thông tin này phải chính xác ,bởi nó ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của Quý khách.

Khi muốn thay đổi về thông tin đã đăng ký, người sử dụng phải thay đổi tại phần Thông tin tài khoản;

Quý khách tự bảo mật thông tin tài khoản của mình. Bankstreet.vn không chịu trách nhiệm trong các trường hợp mật khẩu bị thay đổi do ngừoi sử dụng làm lộ hoặc cho nhiều người sử dụng chung.

Phần 4: Giới hạn trách nhiệm của bankstreet.vn

Không chịu trách nhiệm về sự mất mát, nghĩa vụ pháp lý hoặc thiệt hại nào là hậu quả từ sai sót của Quý khách

Không chịu trách nhiệm trước bất kỳ mất mát, nghĩa vụ pháp lý hoặc thiệt hại nào là hậu quả của các đối tác ngân hàng với Quý khách

Không chịu trách nhiệm về bất kỳ khiếu nại, thiệt hại nào do nguyên nhân là hậu quả của, hoặc phát sinh do liên quan đến việc sử dụng hoặc không thể sử dụng bankstreet.vn

Ngoài các giới hạn trên, nếu xuất hiện một nghĩa vụ pháp lý nào đó mà bankstreet.vn phải gánh chiụ và bồi thường thì sẽ ngang bằng khoản phí Quý khách đóng lần gần nhất ( lần sau cùng) cho bankstreet.vn

Phần 5: Xử lý vi phạm

BankStreet.vn có quyền áp dụng các biện pháp xử lý vi phạm mà pháp luật cho phép nếu Quý khách vi phạm các quy định tại Thoả ước chung này.

Thoả ước này chịu sự điều chỉnh của pháp luật Việt Nam. Bất kỳ hành vi nào làm phát sinh trách nhiệm và khiếu nại liên quan đến Thoả ước này sẽ được giải quyết tại Toà án Nhân dân có thẩm quyền.

Phần 6: Thực hiện

Các thông báo và khuyến cáo trên Bankstreet.vn sau này là bộ phận bổ sung cho Thoả ước.

Nếu bất kỳ điều khoản nào trong Thỏa ước này, cũng như thông báo và khuyến cáo về sau, không hợp pháp, vô hiệu và/hoặc không thể thi hành được, thì điều khoản đó sẽ được coi là tách biệt khỏi những điều khoản còn lại của Thỏa ước, và không ảnh hưởng đến hiệu lực cũng như khả năng thi hành của các điều khoản còn lại.

Thỏa ước này có hiệu lực từ ngày 19/09/2019.