Kế hoạch tài chính

Thông tin về bạn

Hãy chia sẻ những thông tin cơ bản của bạn.

Tôi tuổi,

Mục tiêu của bạn

Hãy bắt đầu với một mục tiêu bạn mong muốn nhất và thay đổi thông tin ở các bước tiếp theo.

An tâm hưu trí

Tôi muốn nghỉ hưu ở tuổi với chi tiêu hàng tháng triệu trong năm

Đầu tư sinh lời

Tôi muốn đầu tư sinh lời trong năm

Mua nhà

Tôi muốn mua nhà tỷ trong năm tới

Giáo dục cho con

Con tôi năm nay tuổi. Tôi muốn cho cháu đi du học năm tuổi với chương trình học năm. Chi phí mỗi năm triệu

Mua xe

Tôi muốn mua xe tỷ sau năm nữa

Chi tiết khác

Tôi muốn sau năm nữa có thể chỉ tiêu triệu mỗi để trong năm tiếp theo

Khả năng tài chính của bạn

Hãy cung cấp cho chúng tôi những thông tin tài chính cơ bản của bạn.

Tôi là người với thu nhập triệu
hàng và đang tiết kiệm được
khoảng % từ thu nhập này


Tổng giá trị tài sản của tôi trong khoảng
trong đó có triệu để đầu tư ngay

Tổng kết

Chúng tôi sẽ tư vấn kế hoạch tài chính phù hợp với bạn.

Tài chính của bạn

Bạn là người với thu nhập hàng và đang tiết kiệm được khoảng % từ thu nhập này

Tổng giá trị tài sản của bạn trong khoảng trong đó có triệu để đầu tư ngay

Mục tiêu của bạn:

Bạn muốn nghỉ hưu ở tuổi với chi tiêu hàng tháng triệu trong năm

Bạn muốn đầu tư sinh lời trong năm

Bạn muốn mua nhà tỷ trong năm tới

Con bạn năm nay tuổi. Bạn muốn cho cháu đi du học năm tuổi với chương trình học năm. Chi phí mỗi năm triệu

Bạn muốn mua xe tỷ sau năm nữa

Bạn muốn sau năm nữa có thể chỉ tiêu triệu mỗi để trong năm tiếp theo

Thông tin của bạn

Tuổi:

Tình trạng hôn nhân:

Nghề nghiệp:

Nhập địa chỉ Email

Hãy nhập địa chỉ Email để chúng tôi tư vấn cho bạn.

Họ tên:

Email:

Số điện thoại: